INTERN REGLEMENT CARGO CLUB

Het huisreglement is van toepassing op iedere bezoeker van CARGO CLUB.
Inzake de onderstaande situaties is de beslissing van het veiligheidspersoneel of de verantwoordelijken steeds bindend.
In geval van situaties waarin deze huisregels niet voorzien, beslissen de verantwoordelijken over eventueel te nemen maatregelen.                                                   ______________

De volgende personen worden niet toegelaten of worden desgevallend verzocht de lokalen te verlaten

 • Personen onder de minimumleeftijd van 18 jaar (identiteitsbewijs vereist).
 • Personen in het bezit en/of onder invloed van om het even welke soort drugs, met inbegrip van diegenen die onder invloed van alcohol verkeren.
 • Personen die in welke vorm dan ook spanningsvelden en/of agressiviteit meebrengen.
 • Personen, binnen of buiten, die zich overdreven luidruchtig, ongepast (inclusief schuttingtaal en ongewenste intimiteiten), storend of agressief gedragen, die geweld plegen of uitlokken tegenover de uitbater, het personeel of de aanwezige klanten.
 • Personen die wapens of wat daarvoor kan doorgaan bij zich dragen.
 • Personen in het bezit van meegebrachte dranken.
 • Personen wier handelingen en uitlatingen op racisme duiden.
 • Personen die door middel van kledij, petten, hoofddoeken en/of alle andere mogelijke attributen uiting geven van een politieke of godsdienstige overtuiging of van een concurrerende commerciële activiteit.
 • Personen die in het verleden moeilijkheden hebben veroorzaakt in onze en andere horecagelegenheden.
 • Personen die de normale tarieven voor de gebruikelijke dienstverlening in een horecazaak (inbegrepen consumpties, vestiaire- en toiletgebruik) niet kunnen of wensen te betalen.
 • Personen die zich op verzoek van het veiligheidspersoneel niet kunnen of wensen te legitimeren of anderzijds niet ingaan op de redelijke eisen van het veiligheidspersoneel.
 • Personen die het diverse personeel hinderen en/of de uitvoering van hun taak beletten; personen die de richtlijnen van het personeel niet opvolgen.
 • Personen, andere dan personeelsleden of de gebruikelijke handelscontacten, die in de discotheek verkoopsdaden stellen en/of publiciteit maken.
 • Personen die toegang-, doorgang- en uitgangswegen blokkeren (inclusief de trappen en loopbruggen), personen die de dansvloer opeisen en blokkeren.
 • Personen zonder verzorgd voorkomen of passende kledij.

 

Bijkomende informatie

Veiligheidsmaatregelen

 • Als bescherming van eigen en andermans veiligheid kan de klant gefouilleerd worden op wapens; als hieraan geen medewerking wordt verleend, kan de toegang tot de lokalen ontzegd worden.
 • De beslissing van de directie, de organisatoren en/of het veiligheidspersoneel is onherroepbaar en onbetwistbaar.
 • Jassen, handtassen, rugzakken, paraplu’s, valhelmen en dergelijke worden verplicht in de vestiaire tegen betaling in bewaring gegeven.
 • Camera’s waken over ieders veiligheid.
 • Het is ten strengste verboden glazen of consumpties uit de discotheek naar buiten te nemen.

 

Klanten die de discotheek verlaten of dienen te verlaten, worden verzocht

 • Geen vandalisme te plegen.
 • De orde en netheid te respecteren.
 • Geen geluidsoverlast te veroorzaken.
 • Zich niet in het verkeer te begeven na het nuttigen van alcoholische dranken.

 

Tijdens de openingsuren van CARGO CLUB wordt er gefilmd en worden er foto’s genomen. Het aldus verkregen beeldmateriaal kan door ons voor publicitaire doeleinden gebruikt worden. Door CARGO CLUB te bezoeken is de bezoeker hiervan op de hoogte en gaat hij hiermee akkoord.

Antwerpen 14/01/2017
Nourdin Ben S.,
Zaakvoerder bvba Cargo